Verslagen bijeenkomsten

Wonen, werken en winkelen in 2040
Toekomstvisie Haarlem: hoe werken we in 2040?
Grenzen aan de groei
Gezonde stad
Landschap rondom Haarlem
Waarde van menselijk contact
Zingeving en inspiratie
Kinderparticipatie
Erfgoed
Expertmeeting
Werken in 2040 ( powerpoint pitches + presentatie J. Meulemans + verslag)
Haarlem winkelstad in 2040
School van de toekomst
Cultuur in 2040 verslag
Cultuur in 2040 fotoverslag
Lokaal bestuur
Toekomst bestuur Haarlem

Wat waren de opbrengsten?
We hebben uit de verslagen van alle gesprekken voor de zomer en alle geeltjes die daar waren beschreven 28 ambities geformuleerd en die meegenomen in het koffertje. Denk aan: we zijn rentmeester van ons erfgoed, er wordt niet gebouwd in het groen of we denken niet in kosten maar in baten. Wat we achter bijna alle ambities hoorden tijdens de gesprekken in de stad, is de angst voor een tweedeling, op verschillende vlakken, met als gevolg dat niet alle Haarlemmers op dezelfde manier mee kunnen of willen doen aan de samenleving.

Hete brij-vragen
Behalve deze opbrengsten hebben we in het koffertje ook vragen opgenomen waar we als Haarlem niet omheen kunnen, zoals: hoeveel wil Haarlem nog groeien, of wat betekenen de duurzaamheidsopgave en de klimaatadaptatie voor de stad?

Uit dit alles hebben we een denkrichting geformuleerd in twee delen:

  • Benutten van kansen in oost en
  • Koesteren van kwaliteiten in west.

Zelf in het koffertje kijken? Volg deze link en de bijlage Ambities uit de stad.

Sfeerimpressie van alle bijeenkomsten:

Toekomst bestuur Haarlem

Deel en vind leuk!