Open atelier

We zijn de afgelopen weken op verschillende manieren in gesprek geweest over Haarlem in 2040. Na de kick-off met de Avond van de Toekomst hebben we op 16 plekken in de stad gesprekken gevoerd en is met een groot aantal Haarlemmers bedacht welke ambities we hebben voor het Haarlem van de toekomst.
Aan het projectteam Toekomstvisie van de gemeente Haarlem is het nu de schone taak om dit alles te vatten in een visie! Een flinke klus, die we niet alleen van achter ons bureau willen doen. Dus ook daarbij vragen we iedereen om mee te denken.

Schrijfweek
Van 4 t/m 8 juli houden wij een Schrijfweek. Doel van deze week is om alle opbrengsten te verwerken tot een concept-visie. Op maandag t/m donderdag is er ’s ochtends van 9.00-10.00 uur Open Atelier. Daarbij is iedereen welkom, om samen met het projectteam de resultaten van de gesprekken met de stad om te vormen tot concrete ‘bouwstenen’ voor de visie.

Programma
• Op maandag starten we met een reflectie van Arjan van Noort (directeur bedrijfsvoering van de gemeente Haarlem), Max van Aerschot (stadsbouwmeester) en Mei van Eeghen.
• Op dinsdag en woensdag bespreken we de thema’s die naar voren zijn gekomen in de stadsgesprekken.
• Op donderdag presenteren we de opbrengsten van de Schrijfweek.

Locatie en aanmelden
Het Atelier bevindt zich in het stadhuis (kamer 110) aan de Grote Markt. Wie mee wil praten is welkom, stuur wel even een mailtje naar haarlem2040@haarlem.nl.

Vervolg
De opbrengsten van de Schrijfweek plaatsen we op haarlem2040.nl. Dit is ook de plek waar je een reactie kunt achterlaten. Na de zomer is er een gesprek zijn over de conceptvisie en daarna gaat deze via de gemeenteraad de inspraak in.

Namens het projectteam,
Mei van Eeghen

Deel en vind leuk!