Uw visie op Haarlem 2040

Wat voor stad wilt u dat Haarlem in 2040 is als u denkt aan leven, wonen en werken.

(lees voor u reageert eerst de forumregels)

15 visies op “Uw visie op Haarlem 2040

 1. Veel groen, weinig auto’s in het zicht. Veel plek voor sport en spel. Indoor speeltuinen. Skateplekken. Schone lucht. Niet te veel B & B’s zodat wonen in Haarlem voor een ieder betaalbaar blijft. Aandacht houden voor aandachtswijken, verschillende woningen voor grote en kleine huishoudens gemengd. Het slachthuisterrein nu eindelijk echt in ontwikkeling, misschien alleen de directeurswoning laten staan en de rest vervangen (slopen) voor eigentijdse woningbouw met een knipoog naar de jaren 20. Veel mensen zelfs vleesliefhebbers worden toch niet echt blij van het idee van een slachthuis en de stallen zijn nou niet echt mooi en zwaar vervallen (hoge kosten, geen investeerders voor te vinden). Een mooi groen karakte a la Deo neo. In de slachthuisbuurt hebben wij meer leuke jonge gezinnen nodig de buurt is verouderd maar de woningen zijn te klein. Nog meer terassen in de stad, het word steeds gezelliger! Het word drukker dus er moet goed nagedacht worden bij het aanleggen van nieuwe straten en kruispunten ivm duidelijkheid wat is een fietspad wat is een voetpad, is er genoeg ruimte om je op te stellen bij het oversteken etc. Een goed hangplek voor zwervers, zodat ze niet meer in het mooi kenaupark zitten daar durf ik al niet meer te lopen, zonde. Bewoners helpen met het herplaatsen van groenblijvende hagen voor woningen waar oude lelijke hekjes wegkunnen. (collectieve aanbieding om de tegels zo te leggen dat de huidige betrating niet wegschuifd) het regenwater moet weg kunnen! Kijk naar 30 mei 2016 het oosten van het land overstroomd water kan niet weg. Kort samengevat: Groen, bouwen en jaren 20 ( karakter behouden al la Haarlemse architect “J.B. van Lochum”)

 2. Een levende en leefbare stad. Dynamisch en doortimmerd. Met een centrale plaats voor hoogwaardig elektrisch lokaal (tram)vervoer als ruggengraat voor het transport in Haarlem en directe omgeving. Een stad waarin het goed is te studeren, te wonen, te werken en te recreëren. Een stad met plaats voor maakindustrie naast dienstverlening. En een stad met een gevarieerd aanbod van winkels en cultuur. Tegen die tijd moet de stadsschuld minstens 100 mln minder zijn.

 3. “In 2040 wil ik dat Haarlem een basisinkomen heeft, naar voorbeeld van de culturele hoofdstad Leeuwarden.”

 4. “In 2040 wil ik dat in Haarlem cultuurhuis De (nieuwe) Egelantier weer prachtig in ere is hersteld en dat alle amateurkunst- en cultuurgezelschappen weer daar gehuisvest mogen worden.”

 5. “In 2040 wil ik dat Haarlem echt klimaatneutraal is. We gebruiken geen aardgas meer en hebben een slimme internetstructuur ‘van de dingen’. Wie wil daar niet wonen? “

 6. “Ik wil dat in Haarlem jongeren ook nu bij deze gesprekken worden betrokken omdat het voor hen inspirerend is.”

 7. “In 2040 wil ik dat Haarlem een stad is waar mijn kinderen met net zoveel plezier kunnen wonen (betaalbaar) als wij nu. “

 8. “In 2040 wil ik dat Haarlem kunst en creatieve ondernemers faciliteert om zo alle Haarlemmers te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van creatieve ideeën om de toekomst duurzaam aan te kunnen, zoals bijvoorbeeld het Atelier vdB in de Haarlemmer Kweektuin.”

 9. Laten we streven naar boombehoud bij projecten en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving
  zodat Haarlem niet meer de minst groene stad is van Nederland met, op twee na, de meeste inwoners per ha. Stop de verdichting in de groen arme wijken

  1. Hilde, Nederlands Hout wil met Spaarnelanden werken aan het mogelijk maken van de adoptie van extra stadsbomen / vergroening van Haarlem (ook betere, bijzonderder, eetbare bomen?) door burgers en bedrijven (geen circulaire houtverwerking zonder zorgen voor de bomen van morgen! ). Er komt een eerste brainstorm aan waar jij natuurlijk absoluut bij zou moeten zijn – mag ik misschien jouw email adres?

 10. N.a.v. de start bijeenkomst in de Philharmonie, ben ik zeer geïnspireerd geraakt door de verschillende originele varianten van ruimte invulling door andere gemeenten. Ruim 33 jaar geleden ben ik geëmigreerd naar Haarlem, zo voelde dat wel. Mijns inziens raakt Haarlem steeds voller en kunnen er op en in leegstaande kantoor en bedrijfspanden op creatieve wijze appartementen en ateliers gebouwd worden. Ook de leegstaande bouwvlaktes hier en daar zouden nog gevuld kunnen worden, maar ooit bereiken we een menselijke dichtheid in de stad die “ons Haarlem” dan noopt om te zeggen… “Helaas we zitten vol!” Hoe lossen we dat vraagstuk op? Zet een creatieve denktank op en nodig de “nieuwe bouwkundigen” uit om hun inspiratie te delen met een werkgroep vanuit de gemeente die een haalbaarheidsmeting uitvoert en een overheids-particuliere samenwerking ondersteunt in de uitvoer. Het blijft belangrijk dat wij als Haarlemse inwoners groen en zorg ook combineren met nieuwe woonvormen. Wij zijn dan wel een behoudende stad maar een zeer gewilde stad en werken als een magneet op Schiphol – Hoofddorp en Amsterdam waar bewoners vandaan willen om in “ons Haarlem” neer te strijken. “Haarlem Heeft Het Helemaal en Allemaal”. Graag praat ik mee!

 11. Ik wil me inzetten zodat er (ver) voor 2040 plekken in de wijken van de stad zijn, waar mensen op verhaal kunnen komen. Ongeacht iemands levensoriëntatie. Een plek waar naar de grote en kleine verhalen van Haarlemmers geluisterd wordt. Met aandacht.

  Je verhaal vertellen, vertellen wat je bezig houdt, is een goed medicijn tegen eenzaamheid. En vertellend ervaren mensen vaak zin.

 12. Er zijn grenzen aan de groei, ook voor het inwonertal van Haarlem. In de ecologie spreekt men van draagkracht van een milieutype. Dat geldt ook voor een stad. Men kan wel groei-ambities formuleren maar het houdt een keer op. Ooit was ik een keer bij een natuurpark in Amerika waar werd aangegeven dat de draagkracht van dat park 300 bezoekers per dag was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *