Haarlem2040.nl

Haarlem2040.nl is blijvend offline.
Via deze website konden Haarlemmers mee denken over Haarlem in 2040.
Dit heeft geresulteerd in een boekje dat de basis vormt voor projecten en toekomstige beleidsvoornemens.
Voor mogelijkheden om mee te denken over onderwerpen die in Haarlem spelen kunt u terecht op haarlem.nl/praat-mee-denk-mee